Training

#KNIHOKLUB: Von z bludiska

Alebo prečo sa ľudia držia svojich názorov aj keď sa mýlia?

Táto kniha je voľným pokračovaním diela Kam sa podel môj syr. Pre tých z vás, ktorí ste nečítali predošlú knihu, uvádzam malé zhrnutie. Dvaja človiečikovia Leňo a Beňo žijú v bludisku a živia sa syrom. Chodia každý deň na miesto určenia a tam nájdu syr. Až do momentu, kedy syr zmizne. Beňo sa rozhodol situáciu vyriešiť nájdením iného zdroja syru, a tak začal hľadať syr v iných zákutiach bludiska. Leňo trvajúc na svojom názore, odmietol ideu Beňa, aby spolu hľadali nový zdroj syra. A tak Beňo odišiel (a našiel nový zdroj syra) a Leňo zostal, hladný a bez priateľa, ale odhodlaný veriť, že má pravdu a že všetko sa opäť vyrieši samo a syr sa objaví.

Kam sa podel môj syr je ukážkou toho, ako môže osobný názor a vnútorné presvedčenie škodiť. Von z bludiska preto začína práve z pohľadu Leňa a jeho príbehu. Aby autor rozviedol svoju myšlienku a dal čitateľovi odpovede na otázku čo sa stalo s Leňom, ktorý zostal v bludisku a či sa z toho bludiska odhodlať odísť.

Pokračovanie je skvelou motiváciou, ak potrebujete nájsť spôsob na uskutočnenie zmeny, ale stále neviete ako na to. Bludisko symbolizuje naše väzenie vo forme názorov, na ktorých trváme. Knižka kladie dôraz na voľbu nových názorov a učí nás, že zmena nášho myslenia nezmení to kým sme, ale umožní nám vidieť svet inak.

Zmena názoru NEzmení našu podstatu.

Veľa ľudí má pocit, že ak musí zmeniť názor na vec, bude tým trpieť ich ego alebo ich osobnosť, lebo viera je ich podstatou. No nie je tomu tak, a všetko vysvetľuje jav s názvom konfirmačné skreslenie, ktoré hovorí o tom, že radi selektujeme informácie tak, aby sme vnímali len tie fakty, ktoré podporujú naše názory. A naopak tie protichodné nepúšťame do nášho vedomia. Mozog nás tak chráni pred tým, aby sme sami pred sebou stratili hodnotu. Veď, kto chce vedome pripustiť, že jeho názor je zlý? Tým pádom, človek ako bytosť, je formovaný svojím názorom. A práve kniha Von z bludiska ukazuje cestu von z tohto chybného predpokladu. V prvej fáze uvažovania o zmene je dôležité uvedomiť si, že:

 • Nemusíte veriť všetkému, čo si myslíte. Niekedy sú fakty iba vaším pohľadom na vec.
 • Pokiaľ niečo nefunguje, zbavte sa toho. Nezačínajte novú výpravu so starou výbavou.
 • Položte si dve otázka PREČO (to urobiť) a AKO (to urobiť).

Ústredná postava Leňo si v úvode napísal tri kľúčové názory: “musím nájsť nový syr inak zomriem.” Tu verí, že syr je jediná forma jedla, lebo inú nepozná. Druhý názor vychádzal z nepoznania a zo strachu: “Bludisko je nebezpečné a tmavé uličky sú slepé a najnebezpečnejšie.” A posledným bolo že je na to sám. Keďže nikoho iného nepoznal a Beňo odišiel.

Presne tieto názory tvoria Leňovu podstatu a podstata formovala jeho životnú situáciu. A počas svojej cesty dokázal tieto tri svoje paradigmy zmeniť a nahradiť ich za nové.

 • Staré názory Ťa k novému syru nedovedú.
 • Názor je myšlienka, ktorú považujem za správnu.
 • Prečo sa ľudia, tak držia svojich názorov? Lebo nevedia, čo robiť?
 • Veľa ľudí je väzňom svojich starých názorov.
 • Nebuďte väzňom starých názorov.
 • Treba si vedieť vybrať názor. Ten, ktorý pomôže dostať sa k cieľu alebo ten, ktorý robí opak.
 • Niektoré názory ťa stiahnu ku dnu, zatiaľ čo iné ťa vzpružia.
 • Starý názor môžete zmeniť a vybrať si tak nové presvedčenie.
 • Môžete zmeniť spôsob myslenia. Môžete si vybrať nové presvedčenie.
 • Ľudia sa boja meniť názor, lebo sa cítia byť ohrození. Svoje presvedčenia majú radi a myslia si, že ich formujú, že vďaka týmto presvedčeniam sú tým, kým sú.
 • Vaše názory netvoria vašu osobnosť. Vaša osobnosť (vy) je tým, kto volí vaše názory a nie naopak.
 • Ak je podľa vás niečo nemožné, tak táto nemožnosť je len ďalší názor. A ten nemusí byť správny.

Čo by ste urobili, ak by ste uverili, že je to možné?

Ak vyskúšate všetko možné, všetko čo vás napadne a nenájdete riešenie, neznamená to že riešenie neexistuje. Práve v tomto momente nastane frustrácia, kedy si ľudia osvoja názor (a teda presvedčenie), že problém nejde vyriešiť a situácia je zlá. Ale stále sa dá úvaha zmeniť položením otázky: Čo by ste urobili, ak by ste uverili, že je to možné? Neexistuje obmedzenie v tom, čomu môžete veriť. Myšlienke musíte uveriť natoľko, aby sa stala vašim názorom. Iba tak sa stane vašou súčasťou.

To, čo ste robili doteraz a nefungovalo musíte zmeniť. Urobiť niečo iné alebo presný opak toho, čo robíte doteraz. Pozrieť na na veci úplne inak. Ani Beňo ani Leňo si v začiatkoch, keď sa syr objavoval nepoložili otázku: Odkiaľ sa berie syr. Toto ich nezaujímalo. Mali syr a boli spokojní.

Začnite pri tom, čomu ste sa vyhýbali. Len blázon očakáva iný výsledok pričom robí to isté – to tvrdil už Albert Einstein. V začiatkoch vieme, že existuje niečo iné, len to ešte nevidíme úplne jasne. Preto aj Leňo začal spolu s Naďou bádať v chodbičkách, ktorým sa dovtedy vyhýbali  – tmavým uličkám. Tma, ktorá je v týchto uličkách je inak povedané neznámo. Leňo a Naďa to vyriešili sviečkou a začali vytvárať svetlo tam, kde bola dovtedy tma. Neznáme je nutné osvietiť, čiže spoznať. A ak to spoznáme, tak zistíme, či danú informáciu môžeme použiť na vyriešenie nášho problému.

Leňo si v istom momente položil otázku “čo je vonku za bludiskom?” A tu je pre nás dôležitá lekcia. Leňo nemal čo jesť, ale pociťoval frustráciu a strach. Čo je teda hlavným problémom Leňa? Hlad, strach alebo neistota? Ani jedno, všetko sú to len dôsledky Leňovho problému. Príčinou problému nie je nedostatok syra, ale samotné bludisko a fakt, že sú závislí na jednom zdroji a type jedla. Príčinou problému je teda závislosť a dôsledkom problému sú hlad, strach a neistota.

Pozrite sa von z bludiska – zvažujte nepravdepodobné a objavujte nemožné.

Preto je pri riešení problému dôležité zamerať sa nie na jeho dôsledok, ale na jeho príčinu. Tak ako to urobil Leňo, keď si predstavoval nepredstaviteľné, lebo to skutočne nemal ako vedieť a tým bola otázka: Čo je za bludiskom. Nie je ľahké predstaviť si niečo, čo nepoznáme alebo uveriť niečomu, čo ani nevieme, že existuje. Táto schopnosť však definuje lídra, ktorý svoj team niekam dostane. Ak nastane problém, líder musí mať víziu, kam nasmeruje svoj team alebo sám seba. Myseľ, ale musí byť neustále v strehu, lebo Myšlienka, o ktorej sme my presvedčení je pre náš mozog skrátka pravdivá. A práve toto nás často krát brzdí ísť ďalej. Neexistuje hranica čomu veriť, každý žijeme vo svojom bludisku a často je to, to jediné, čo poznáme. Ale cesta z neho existuje. Niekedy musíme uveriť skôr, než uvidíme.

Leňo a Naďa sa chceli vzdať po prvom pokuse, keď v tmavej uličke nič nenašli, ale nevzdali sa. Nakoniec cestu von z bludiska našli práve v tmavej uličke, nenápadné riešenie tam, kde by ho bežne nehľadali. Zmenili názor – tmavá ulička nie je nebezpečná, lebo ju vieme osvetliť a nájsť v nej odpoveď.

Leňo a Naďa nakoniec… ale to si už prečítajte sami.

0 comments on “#KNIHOKLUB: Von z bludiska

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: